?

Log in

No account? Create an account
Lara's Journal [entries|friends|calendar]
Lara

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[Jun 14 2007 7:36pm]
Een MSN groeps-gesprek om alle stress eruit te gooien, een oom en tante die om kwart voor 5 belde om te vragen of ik geslaagd was: "NEE IK WORD OVER EEN KWARTIER GEBELD" een schreeuwende-/lachende vader, moeder en broertje, een buurvrouw die vol vreugde binnenkwam met een roos, een huilende oma, een opa die enkel: "WOA" uit kon brengen, een oma die minstens een halve minuut enkel een schreeuw wist uit te brengen, tientallen smsjes met felicitaties en bovendien een glimlach die de rest van de avond niet meer zal verdwijnen.

Ik ben geslaagd, ik heb het verdomme gewoon gedaan. van Vmbo't naar havo, en van havo naar een opleiding theater. Soms lijkt het alsof mijn geluk niet op kan :)
READ 23 COMMENT

[May 25 2007 10:25pm]
Ik heb meer mannen in huis gehad dan jij visite. Mannen, dat zit zo: eenmaal alleen met je stellen ze vragen, niet voor het antwoord maar omdat ze je tijdens het antwoord mogen bekijken. Ze zeggen iets niet omdat het klopt maar om hoe het klinkt en om te zien hoe er wordt geluisterd.
READ 1 COMMENT

[May 22 2007 4:35pm]


Want deze hunk gaf me 10 chocoladerepen, waardoor hij nu nog maar 3 euro heeft.
En dat alleen maar zodat ik mijn laatste examens doorkom.

Mijn broertje is de liefste :)
READ 46 COMMENT

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]